Εγκατάσταση αντικ/σταση αντλίας φρεατίου

Υποβρύχιες αντλίες ακαθάρτων λυματων

Οι υποβρύχιες αντλίες ακαθάρτων και λυμάτων που διαθέτει   Xtra Plumbing είναι η κατηγορία  με τις περισσότερες επιλογές ανάλογα με τις ανάγκες του τελικού χρήστη.

Έχουμε την κατάλληλη υποβρύχια αντλία είτε πρόκειται για οικιακό φρεάτιο ομβρίων, είτε για εργοταξιακό σκάμα, είτε για αστικά λύματα οικισμών και πόλεων, είτε για εκβάθυνση λιμνών και ποταμών, είτε για θαλασσινό νερό, είτε για διαβρωτικά αστικά και βιομηχανικά απόβλητα.

Ακόμα και σε επίπεδο ίδιας εφαρμογής, υπάρχουν πολλές διαθέσιμες επιλογές, ανάλογα με τον διαθέσιμο προϋπολογισμό και τις ποιοτικές απαιτήσεις.

Το πρόγραμμα των αντλιών συμπληρώνεται με τους υποβρύχιους αθόρυβους οξυγονωτές και εξοπλισμό βιολογικών καθαρισμών

LeakingΘΕΡΜΑΝΣΗ

αντλίεςυποβρύχιες αντλίεςφρεάτια

Leave a Reply